Bony turystyczne

Aby wyrazić chęć dopłacenia do obozu za pomocą bonu turystycznego, proszę podać PESEL uczestnika a następnie wybrać rezerwację, do której ma zostać dodany bon. Więcej informacji.

Powrót