Formularz zapisów

1. Wybór turnusu

Proszę wybrać jeden z dostępnych turnusów. Należy mieć na uwadze, że czasami pojedyncze miejsca na danym turnusie mogą się zwolnić.

Turnus:

Czy dziecko już u nas było?

2. Informacje na temat uczestnika

Poniższe informacje są niezbędne do stworzenia internetowej karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu. Dane zostaną udostępnione tylko i wyłącznie pracownikom Stadnina Koni Runowo.

Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:
PESEL:
Przebyte choroby (ospa, różyczka itp.):
Informacja o przebytych szczepieniach (dur brzuszny, tężec, błonica i inne):
Dolegliwości w ostatnim czasie (bóle brzucha, omdlenia itp.):
Czy dziecko nosi okulary, aparat ortopedyczny, wkładki ortopedyczne, jest alergikiem:
Inne uwagi o dziecku, komentarz:

3. Informacje na temat osoby zgłaszającej

Dalsza korespondencja będzie kierowana na podany niżej adres e-mail oraz numer telefonu. Ewentualna faktura również zostanie wysłana na podany adres e-mail (po zakończeniu turnusu).

Imię:
Nazwisko:
Kontaktowy numer telefonu:
Adres e-mail:
Czy chcesz otrzymać fakturę?

Dane do faktury:
Sposób płatności zaliczki: